De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente van de Morgenster. 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

Op het afgeschermde deel van de website:

- is een uitgewerkte litugie (indien aanwezig) beschikbaar.

- kunnen besloten uitzendingen worden gevolgd (ook van de Morgenster).

- is een live video verbinding aanwezig. Daarmee kan ook de beamerpresentatie uit de
  dienst gezien worden. 


 

N.B. 

Vanaf 7 september '19 start een gemeentebreed project "Samen één". Op de zondagen is in de morgensdienst daarvoor speciale aandacht (WK..).

 

Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
25 aug '19 09.30 ds. R. Roth 1-2, 3-4, 5-6 Diaconie /  H. Avondmaal
16.30 ds. W. de Bruin Zutphen   Diaconie /  Gez. H. Avondmaal
1 sept. '19 09.30 ds. R. Roth 1-2, 7-8 Kerk
16.30 ds. L.G.Compagnie   Gevangenenzorg
8 sept. '19 09.30 ds. R. Roth - WK 1 1-2, 3-4, 5-6 TEAR /  Startzondag, gezamenlijke morgendienst
16.30 gezamenlijke dienst   Plaatselijke evangelisatie
15 sept. '19 09.30 ds. L.G. Compagnie - WK 2 1-2, 7-8 Kerk
16.30 ds. D. Dunsbergen   Inloophuis
22 sept.'19 09.30 ds. R. Roth - WK 3 1-2, 3-4, 5-6 Diaconie
16.30 ds. F.G. aan het Rot - Enschede   Plaatselijke evangelisatie
29 sept. '19 09.30 ds. R. Roth - WK 4 1-2, 7-8 Kerk
16.30 ds. W.F. Wisselink - Almelo   Sprank

 

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven