Vredestichters maken het verschil

‘Vrede’ is in de Bijbel een prachtig woord. Denk aan het woord dat in het OT er voor wordt gebruikt ‘Sjaloom’. Vaak wordt het vertaald met ‘vrede’. Vrede als tegenovergestelde van oorlog. Maar de betekenis gaat dieper. Het is ’heel’, ‘compleet’, ‘zoals bedoeld’. Dat soort vrede komt bij uitstek bij God vandaan. Niet voor niets wordt Jezus de Vredevorst genoemd.

Dit onderwerp is uitgewerkt in een paper, welke via de postvakjes in de kerk is verspreid.

Deze uitwerking is ook via deze link verkrijgbaar.

Tijdens de ochtenddienst van zondag 24 september 2017 werd dit onderwerp ook uitgewerkt in de preek.
U kunt de preek op papier hier vinden

De preek is hier samen met het gelezen Bijbelgedeelte ( Efeziërs 3: 14-4: 6) ook beschikbaar als audiobestand 

 

Bij dit onderwerp kunnen de volgende Bijbelgedeelten als studiemateriaal worden gebruikt:

  1. Efeze 4:1-6
  2. Filippenzen 4:1-9
  3. Johannes 14:23-31
  4. Johannes 20:19-23
  5. Psalm 122
  6. Filippenzen 2