De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

 

Een uitgewerkte litugie is (indien aanwezig) beschikbaar voor ingelogde leden.

 


Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
25 februari '18  9.30 ds. D.P. Verdouw 1-2, 3-4, 7-8 Diaconie
16.30 ds H.H. Scheffer   SGJ Timon
4 maart '18 09.30 ds. P.R. Baas 1-2, 5-6 Kerk
16.30 leesdienst   Gevangenenzorg
11 maart '18 09.30 ds. D.P. Verdouw  1-2, 3-4, 7-8 Diaconie
16.30 ds. F.G. aan het Rot   Diaconieën
14 maart '18 19.00 ds. D.P. Verdouw   Biddag - coll. Diaconaal noodfonds
18 maart '18 09.30 ds. P.R. Baas 1-2, 5-6 Kerk
16.30 ds. L.G. Compagnie   Plaatselijke evangelisatie
25 maart '18 09.30 ds. L.G. Compagnie 1-2, 3-4, 7-8 Koningskind
16.30 ds. M. Biewenga   Voedselbank
30 maart '18 19.00 ds. M. Biewenga   Goede Vrijdag  - coll. Inloophuis

.

 


 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Ga naar boven